Visjon

NLM Molde misjonsforsamling et kristen forsamling i Molde, for folk i alle aldre. Vår visjon kan kort formuleres med ordene: «Nær Jesus – For hverandre – Til Alle».

Med «Nær Jesus» mener vi at Jesus er sentrum i Vår forsamling. Bibelens 66 bøker vitner om ham og det han har gjort for oss. Bibelen sier at Jesus er «Veien, Sannheten og Livet» (Joh 14: 6.) Vi vil arbeide for økt bibelkunnskap blant våre medlemmer og Den Hellige Ånds ledelse for våre liv.

Med «For hverandre» mener vi at vi som forsamling ønsker å stå sammen, styrke hverandre i troen, lytte til hverandre, og være tilstede for den som trenger. Vi står sammen om nådemidlene: Guds ord, Dåp og Nattverd.

Med «Til alle» ønsker vi å sette fokus på NLMs overordnede visjon: «Verden for Kristus». Vi ønsker å spre evangeliet om Jesus Kristus både her i Molde og på NLM sine misjonsfelter, slik Jesus befalte i Matt. 28: 18 – 20. Vi ønsker å spre informasjon, skape engasjement, be for arbeidet og støtte det økonomisk.

Powered by Cornerstone